Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Derivades de transmissions oneroses o lucratives

  1. Regles generals de càlcul
  2. Règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994 (percentatges reductors o d'abatiment)