Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Determinació de l'import dels guanys o pèrdues patrimonials: normes generals

  1. Derivades de transmissions oneroses o lucratives
  2. No derivades de transmissions d'elements patrimonials
  3. Exemples