Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Els contribuents que el 2021 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per determinades inversions de millora de la sostenibilitat en l'habitatge habitual
 2. Per arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius
 3. Per determinades subvencions i ajuts atorgats per raó d'una declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil
 4. Per despeses d'adquisició de llibres de text
 5. Per despeses d'aprenentatge extraescolar d'idiomes estrangers
 6. Per cursar estudis d'educació superior fora de la illa de residència habitual
 7. Per arrendament de béns immobles en el territori de les Illes Balears destinades a habitatge (deducció de l'arrendador)
 8. Per arrendament d'habitatge en el territori de les Illes Balears derivada del trasllat temporal de residència per motius laborals
 9. Per donacions a determinades entitats destinades a la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació
 10. Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic i al consum cultural
 11. Per donacions, cessions d'ús o contractes de comodat i convenis de col·laboració, relatius al mecenatge esportiu
 12. Per donacions a determinades entitats que tinguin per objecte el foment de la llengua catalana
 13. Per donacions a entitats del tercer sector
 14. Per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició
 15. Per despeses relatives als descendents o acollits menors de sis anys per motius de conciliació
 16. Per inversió en l'adquisició d'accions o de participacions socials de noves entitats o de recent creació