Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Comunitat de Castella i Lleó

Els contribuents que el 2021 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma  de Castilla y León podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per a contribuents afectats per discapacitat
 2. Per adquisició o rehabilitació d'habitatge per joves en nuclis rurals
 3. Per inversió en instal·lacions mediambientals i d'adaptació a persones amb discapacitat en habitatge habitual
 4. Per inversió en rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer en nuclis rurals
 5. Per lloguer d'habitatge habitual per a joves
 6. Per quantitats invertides en la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural de Castilla y León
 7. Per quantitats donades a Fundacions de Castilla y León i per a la recuperació del patrimoni històric, cultural i natural
 8. Per quantitats donades per al foment de la investigació, el desenvolupament i la innovació
 9. Per al foment de la mobilitat sostenible
 10. Per adquisició d'habitatge de nova construcció per a residència habitual
 11. Per al foment d'emprenedoria
 12. Per família nombrosa
 13. Per naixement o adopció de fills
 14. Per parts múltiples o adopcions simultànies
 15. Per atenció de fills menors
 16. Per despeses d'adopció
 17. Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar
 18. Ordre d'aplicació de les deduccions sobre la quota íntegra autonòmica