Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2021.

Elements patrimonials afectes a una activitat econòmica

  1. Criteris d'afectació de béns i drets a l'exercici d'una activitat econòmica
  2. Traspàs d'elements patrimonials del patrimoni personal al patrimoni empresarial o professional: afectació
  3. Traspàs d'elements patrimonials del patrimoni empresarial o professional al patrimoni personal: desafectació
  4. Transmissions d'elements patrimonials afectes