Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

4. Indemnitzacions per danys personals com a conseqüència de responsabilitat civil i les derivades de contractes d'assegurança d'accidents

Normativa: Art. 7.d) Llei IRPF

Podem distingir entre:

  1. A) Indemnitzacions per danys personals com a conseqüència de responsabilitat civil en la quantia legal o judicialment reconeguda
  2. B) Indemnitzacions per danys personals derivades de contractes d'assegurança d'accidents