Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

f) Pensions compensatòries rebudes del cònjuge i anualitats per aliments

Es consideren rendiments del treball les pensions compensatòries rebudes del cònjuge i les anualitats per aliments, ex­ceptuadas les percebudes dels pares en virtut de decisió judicial que es declaren exemptes.

Ambdues redueixen la base imposable de qui les satisfà.

Les  reduccions en la base imposable  per pensions compensatòries i anualitats per aliments  es comenten en el capítol 13 d'aquest manual.