Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Trasllat de lloc de treball a municipi diferent

Tenen la consideració d'assignacions per a despeses de viatge exonerats de gravamen les quantitats rebudes amb motiu del trasllat de lloc de treball a municipi diferent, sempre que, a més:

 • Aquest trasllat exigeixi el canvi de residència.

 • Les quantitats rebudes corresponguin exclusivament a:

  1. Despeses de locomoció i manutenció de l'empleat o treballador i els seus familiars durant el trasllat.

  2. Despeses de trasllat del mobiliari i béns.

Exemple:

El mes de març de 2022, el senyor P.L.L. va ser traslladat de lloc de treball per la seva empresa de Madrid a Barcelona, rebent per aquest trasllat una compensació per un import de 3.000 euros. Com a justificants de les despeses del trasllat conserva:

 • Factura de l'empresa de mudances per un import de 1.293 euros.
 • km recorreguts: 600 (el seu cònjuge i ell van viatjar amb el seu propi automòbil, sense pernoctar).

Solució:

Import rebut: 3.000,00

Import exonerat de gravamen.

 • Despeses de locomoció: (600 km x 0,19) = 114,00
 • Despeses de manutenció sense pernoctar (26,67 x 2) = 53,34
 • Factura de mudança: 1.293,00
 • Total: 1.460,34

Ingressos íntegres fiscalment computables (3.000,00 – 1.460,34) = 1.539,66 (*)

Nota a l'exemple:

(*) Sobre aquesta quantitat serà procedent aplicar una reducció del 30 per 100, en considerar-se aquest rendiment obtingut de forma notòriament irregular en el temps. Vegeu en aquest mateix Capítol la  reducció especial  aplicable sobre determinats rendiments íntegres del treball.(Tornar)