Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

1. Reducció per a treballadors autònoms econòmicament dependents o amb únic clienta no vinculat

Normativa: Arts. 32.2.1º i 2a  Llei IRPF i 26 Reglament  IRPF

  1. Requisits per tenir dret a aquesta reducció
  2. Import de la reducció