Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3. Causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva

Normativa: Disposició transitòria trenta-dosena Llei IRPF i art. 32.2 Reglament IRPF

  1. 3.1 Límits quantitatius excloents
  2. 3.2 Altres causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva