Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Activitats econòmiques exercides directament per persones físiques

  1. Circumstàncies que han de concórrer per a l'aplicació del mètode d'estimació objectiva
  2. 1. Activitats incloses en la relació continguda en l'Ordre HFP/1335/2021, d'1 de desembre
  3. 2. Renúncia a l'aplicació del règim d'estimació objectiva i al règim especial simplificat de l'IVA o del IGIC
  4. 3. Causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva
  5. Conseqüències de l'exclusió del mètode d'estimació objectiva