Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

3.2 Altres causes d'exclusió del mètode d'estimació objectiva

A més dels límits quantitatius excloents, són causes d'exclusió del   mètode d'estimació objectiva  les següents:

 1. Desenvolupar l'activitat econòmica, totalment o parcialment, fora del territori espanyol

  Normativa: Art. 32.2 c) Reglament IRPF

 2. Determinar el rendiment net d'alguna activitat econòmica en mètode d'estimació directa, en qualsevol de les seves modalitats

  Normativa: Arts. 34.2 i 35 Reglament IRPF 

  No obstant això, quan s'iniciï durant l'any alguna activitat no inclosa o per la qual es renunciï al mètode d'estimació objectiva, l'exclusió no assortirà efectes per a aquell any respecte de les activitats que venien realitzant-se amb anterioritat, sinó a partir de l'any següent.

 3. L'exclusió del règim especial simplificat de l'IVA o del IGIC

  Normativa. Art. 36.2 i 4 Reglament  IRPF

  L'exclusió del règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit o de l'Impost General Indirecte Canari suposarà l'exclusió del mètode d'estimació objectiva per totes les activitats econòmiques exercides pel contribuent.