Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Amortització de l'immobilitzat material i immaterial (excepte activitats forestals)

  1. Taula d'amortització
  2. Regles particulars per a l'aplicació de la taula d'amortització