Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

e) Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat

S'estimarà que no existeix guany o pèrdua patrimonial en les aportacions als patrimonis protegits constituïts a favor de les persones amb discapacitat

El règim tributari de les aportacions a aquests patrimonis, tant per als  titulars dels mateixos  com per als  aportantes que siguin familiars de la persona amb discapacitat, es comenten en els Capítols 3 i 13, respectivament, d'aquest manual.