Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Delimitació negativa

Normativa: Art. 33.3 Llei IRPF

En determinats supòsits, malgrat haver-se produït una variació en la composició i en el valor del patrimoni del contribuent, la Llei de l'IRPF estima que no existeix guany o pèrdua patrimonial. Aquests supòsits són els següents:

  1. a) Reduccions del capital social
  2. b) Transmissions lucratives a causa de defunció del contribuent
  3. c) Transmissions lucratives "entre vius "(donacions) d'empreses o participacions
  4. d) Extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns
  5. e) Aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat