Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

b) Transmissions lucratives a causa de defunció del contribuent

En els supòsits de transmissions lucratives per defunció del contribuent, la Llei exclou de gravamen el possible guany (denominada "plusvàlua del mort") o pèrdua patrimonial que pugui produir-se per la transmissió del seu patrimoni als seus hereus, independentment de qui sigui el beneficiari de la successió.