Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Que com a conseqüència d'aquesta alteració es produeixi una variació en el valor del patrimoni del contribuent

La mera variació en el valor del patrimoni del contribuent no pot qualificar-se de guany o pèrdua patrimonial si no va acompanyada de la corresponent alteració en la seva composició. Així, la revalorització o pèrdua de valor de determinats béns com, per exemple, accions, béns immobles, etc., de la qual titularitat correspongui al contribuent, no origina guany o pèrdua patrimonial a efectes fiscals fins que la mateixa es materialitzi per al contribuent.