Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple 3: Determinació de l'import del guany no derivat de la transmissió d'elements patrimonials

El maig de 2022  el senyor P.A.G. va obtenir en un concurs de televisió un premi consistent en un apartament en la platja, cost d'adquisició del qual per a l'entitat concedent del premi, que coincideix amb el seu valor de mercat, va ascendir a 60.000 euros. Les despeses inherents a l'adquisició satisfetes pel senyor P.A.G. van ser 5.700 euros.

Determinar l'import del guany patrimonial computable.

Solució:

Valoració (valor de mercat) =  60.000

Ingrés a compte =  13.680 (1)

Guany patrimonial (60.000 + 13.680) = 73.680

Notes a l'exemple:

(1) L'ingrés a compte realitzat per l'entitat concedent del premi s'ha determinat prenent com a base del mateix el cost d'adquisició incrementada en un 20 per 100 i aplicant sobre el mateix el percentatge del 19 per 100 (vigent el 2022). És a dir: 19% s/(60.000 x 1,2) = 13.680 euros. Aquesta última quantitat podrà deduir-la en la seva declaració el contribuent juntament amb els restants retencions suportades i ingressos a compte realitzats. (Tornar)