Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemples

  1. Exemple 1: Determinació de l'import del guany derivat de la transmissió onerosa d'un immoble adquirit amb anterioritat a 31 de desembre de 1994
  2. Exemple 2: Determinació de l'import del guany derivat de la transmissió onerosa d'accions cotitzades adquirides amb anterioritat a 31 de desembre de 1994
  3. Exemple 3: Determinació de l'import del guany no derivat de la transmissió d'elements patrimonials