Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi

Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable de l'estalvi