Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable general

Quadre-resum d'integració i compensació de rendes en la base imposable general