Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Exemple: Deducció per obres de millora que redueixin el consum d'energia primària no renovable

El matrimoni format pel senyor T.P i la senyora P.Z, casats en règim legal de guanys, realitzan el març de 2022  obres en el seu habitatge habitual (situat en un edifici d'ús residencial) que han consistit en la instal·lació de panells aïllants (trasdosados) en les parets i d'aïllament tèrmic en els falsos sostres. Així mateix,  es va instal·lar un nou sistema de calefacció i d'aire condicionat per aerotermia en l'habitatge.

L'import total (inclosa l'expedició dels certificats d'eficiència energètica) va ascendir a 28.000 euros. L'import es va fer efectiu en dos pagaments. Un a l'inici de l'obra per una quantia de 20.000 euros i un altre al final per la resta (8.000 euros). Els pagaments es van dur a terme mitjançant xecs nominatius.

A més, es va sol·licitar i es va obtenir una subvenció del programa de foment de la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat en habitatges per quantia de 8.000 euros.

Per acreditar el compliment dels requisits exigits per a la pràctica d'aquesta deducció es va sol·licitar l'expedició d'una certificada eficiència energètica abans i després de les obres. Aquest últim va ser expedit el 20 de desembre de 2022  i va suposar la qualificació de l'habitatge com classe energètica «B»,  en l'escala de consum d' energia.

Determinar l'import de la deducció per a 2022, tant en tributació individual com en conjunta.

Solució:

Contribuent el senyor T.P:

 • Base de deducció: 20.000 euros ÷ 2 = 10.000. (2 cònjuges)

  Nota: del total import pagat (28.000 euros)  es descompta l'import de la subvenció pública obtinguda (8.000 euros). Per tant, 28.000- 8.000 = 20.000

 • Base màxima de la deducció: 7.500 euros

 • Import de la deducció: (7.500 x 40%) = 3.000

Contribuent la senyora P.Z:

 • Base de deducció: 20.000 euros ÷ 2 = 10.000. (2 cònjuges)

  Nota: Del total import pagat (28.000 euros) es descompta l'import de la subvenció pública obtinguda (8.000 euros). Per tant, 28.000- 8.000 = 20.000

 • Base màxima de la deducció: 7.500 euros

 • Import de la deducció: (7.500 x 40%) = 3.000

Declaració conjunta del senyor T.P. i la senyora P.Z

 • Base de deducció: 20.000 euros = 20.000

 • Base màxima de la deducció: 7.500 euros

 • Import de la deducció: (7.500 x 40%) = 3.000