Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

2. Deducció per obres de millora que redueixin el consum d'energia primària no renovable

Normativa:Disposició addicional cinquantena.2, 4  i 5 Llei  IRPF

  1. Àmbits temporal, subjectiu i objectiu de la deducció
  2. Import de la deducció i incompatibilitats amb els restants deduccions per obres de millora d'eficiència energètica
  3. Exemple: Deducció per obres de millora que redueixin el consum d'energia primària no renovable