Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

2. Ajuts de qualsevol classe percebudes pels afectats pel VIH

Normativa: Art. 7.b) Llei IRPF

Estan exemptes els ajuts de qualsevol classe percebudes pels afectats pel Virus d'immunodeficiència humana (VIH), regulades en el Reial Decret llei 9/1993, de 28 de maig (BOE d'1 de juny).

L'article 2 del Reial Decret llei 9/1993, de 28 de maig, fixa en el seu apartat 1 l'import dels ajuts, estableciéndo en el seu apartat 2 que els imports de les mateixes tindran la revalorització que el Govern fixi anualment en les corresponents Lleis de Pressupostos.