Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

13. Ajuts a esportistes d'alt nivell, amb el límit de 60.100 euros

Normativa: Arts. 7.m) Llei IRPF i  4 Reglament  IRPF

Estan exemptes, amb el límit de 60.100 euros anuals, els ajuts econòmics de formació i tecnificació esportiva, ajustades als programes de preparació establerts pel Consell Superior d'Esports amb les federacions esportives espanyoles o amb el Comitè Olímpic Espanyol,  que compleixin els  següents requisits:

  • Que els seus beneficiaris tinguin reconeguda la condició d'esportistes d'alt nivell, conforme al que preveu el Reial decret 971/2007, de 13 de juliol, sobre esportistes d'alt nivell i alt rendiment (BOE de 25 de juliol).

    Tingui-se en compte que el Reial Decret Esmentat 971/2007 va derogar, amb efectes de 26 de juliol de 2007, el Reial decret 1467/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes d'alt nivell al que es refereix l'article 4 del Reglament de l'IRPF.

  • Que siguin finançades, directament o indirectament, pel Consell Superior d'Esports, per l'Associació d'Esports Olímpics, pel Comitè Olímpic Espanyol o pel Comitè Paralímpic Espanyol.