Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

3. Pensions reconegudes a favor d'aquelles persones que van patir lesions o mutilacions, en ocasió o com a conseqüència de la Guerra Civil 1936/1939

Normativa: Art. 7.c) Llei IRPF

Estan exemptes les pensions reconegudes a favor d'aquelles persones que van patir lesions o mutilacions, en ocasió o com a conseqüència de la Guerra Civil 1936/1939 ja sigui pel Règim de Classes Passives de l'Estat o a l'empara de la legislació especial dictada a l'efecte: Llei 35/1980, de 26 de juny, sobre pensions als mutilats excombatents de la zona republicana (BOE de 10 de juliol); Llei 6/1982, de 29 de març, de pensions als mutilats civils de guerra (BOE de 3 d'abril); Decret 670/1976, de 5 de març (BOE de 7 d'abril).