Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

25. Prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a atencions en l'entorn familiar i d'assistència personalitzada

Normativa: Art. 7.x) Llei IRPF

Estan exemptes les prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a atencions en l'entorn familiar i d'assistència personalitzada que es deriven de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE de 15 de desembre).

Vegeu el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència (BOE de 31 de desembre), modificat pel Reial Decret 675/2023, de 18 de juliol (BOE de 19 de juliol), que incrementa les quanties màximes de les prestacions econòmiques i estableix la quantia mínima de les mateixes. Vegeu també la disposició transitòria dècima del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat (BOE de 14 juliol) que fixa les quanties màximes de les prestacions econòmiques per atencions en l'entorn familiar, d'assistència personal i de la prestació vinculada al servei.