Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Impost de Matriculació (IEDMT) 2024

  1. No-subjecció per als vehicles per a persones amb mobilitat reduïda
  2. Exempció per als mitjans de transport matriculats a nom de persones amb discapacitat per al seu ús exclusiu (sempre que concorrin els requisits establerts en la Llei de l'impost)