Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Imports del mínim personal, familiar i per discapacitat aprovades per les Comunitats Autònomes

  1. Comunitat Autònoma de La Rioja

    (Art. 31 bis de la Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits)

  2. Comunitat de Madrid

    (Art. 2 del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre)

  3. Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    (Art. 2 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny)