Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma d'Andalucía

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma d'Andalucía podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per quantitats invertides en el lloguer de l'habitatge habitual

  (Arts. 10 i 2, disposició addicional primera Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía)

 2. Per al pare o mare de família monoparental i, si escau, amb ascendents majors de 75 anys

  (Arts. 13 i 4; i disposició transitòria segona Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía)

 3. Per a contribuents amb discapacitat

  (Arts. 16 i 3 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía)

 4. Per a contribuents amb cònjuges o parelles de fet amb discapacitat

  (Arts. 17 i 3 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía)

 5. Per assistència a persones amb discapacitat

  (Arts. 18 i 3 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía)