Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma d'Aragón

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma d'Aragón podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

  1. Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

    (Art. 110-3 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre)

  2. Per l'atenció de persones dependents

    (Art. 110-5 Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre)