Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de Catalunya

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

  1. Per lloguer de l'habitatge habitual

    (Art. 1r.1 Llei 31/2002, de 30 de desembre, de Mesures fiscals i administratives, de la Comunitat Autònoma de Catalunya)

  2. Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual

    (Art. 119 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, de la Comunitat Autònoma de Catalunya)