Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Els contribuents que el 2022 hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

  1. Per arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears a favor de determinats col·lectius

    (Art. 3 bis Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny)

  2. Per als declarants amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb descendents amb aquesta condició

    (Art. 6 Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny)