Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Ordre d'aplicació de les deduccions sobre la quota íntegra autonòmica

Sobre la quota íntegra autonòmica de l'exercici 2022  les deduccions autonòmiques s'aplicaran en la següent ordre:

  1. L'import de les deduccions de l'exercici  2022 no traslladables a exercicis posteriors.

  2. L'import de les deduccions "Per família nombrosa", "Per naixement o adopció de fills", "Per parts múltiples o adopcions simultànies", "Per despeses d'adopció", "Per atenció de fills menors", i "Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar" pendent d'aplicació d'exercicis anteriors (2019, 2020 i 2021)  i l'import de la deducció per paternitat pendent d'aplicació pels exercicis 2019 i 2020.

  3. L'import de les deduccions "Per família nombrosa", "Per naixement o adopció de fills", "Per parts múltiples o adopcions simultànies", "Per despeses d'adopció", "Per atenció de fills menors",  i "Per quotes a la Seguretat Social d'empleats de la llar" generada en l'exercici 2022.