Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat de Castella i Lleó

Els contribuents que el 2022  hagin tingut la seva residència habitual en el territori de la Comunitat Autònoma  de Castilla y León podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per família nombrosa

  (Art. 3 i 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre)

 2. Per naixement o adopció de fills

  (Arts. 4.1 a 3, i 10 Text Refós de les disposicions legals de la comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre)

 3. Per a contribuents afectats per discapacitat

  (Art. 6 i 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre)

 4. Per inversió en instal·lacions mediambientals i d'adaptació a persones amb discapacitat en habitatge habitual

  (Art. 7.2 i 10 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre)

 5. Ordre d'aplicació de les deduccions sobre la quota íntegra autonòmica