Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deduccions generals

  1. Deducció per obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual. Règim transitori

    (Arts. 68.1.4º i 78.2 de la Llei de l'IRPF i 57 del Reglament de l'IRPF, redacció a 31-12 - 2012)

  2. Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals espanyols

    (Art. 36.1 LIS)