Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Comunitat Autònoma de La Rioja

(Art. 31 bis de la Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits)

Els residents de la Comunitat Autònoma de La Rioja aplicaran els següents imports en concepte de mínim per discapacitat de descendents autonòmic:

  • 3.300 € anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% i inferior al 65%.

  • 9.900 € anuals quan sigui una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

La quantia del concepte "despeses d'assistència"no es modifica per la qual cosa l'increment per cada descendent que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65% serà de 3.000 €, quantitat fixada en l'article 60.2 de la Llei de l'IRPF.

Mínim per discapacitat

Grau de discapacitat

Discapacitat

Despeses assistència

Total

Igual o superior al 33% i inferior al 65%

3.300 €

3.000 €

Igual o superior al 33% i inferior al 65% i que acrediti necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda

3.300 €

3.000 €

6.300 €

Igual o superior al 65%

9.900 €

3.000 €

12.900 €