Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Imports del mínim personal, familiar i per discapacitat aprovades per les Comunitats Autònomes

 1. Comunitat Autònoma d'Andalucía

  (Art. 23 bis de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía)

 2. Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  (Art. 2 del Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny)

 3. Comunitat Autònoma de Galícia

  (Art. 4 bis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol)

 4. Comunitat de Madrid

  (Arts. 2, 2 bis, 2 ter i 2 quater del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre)

 5. Comunitat Autònoma de La Rioja

  (Art. 31 bis de la Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits)

 6. Comunitat Valenciana

  (Art 2 bis de Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana)