Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Beneficiaris del patrimoni protegit

Tindran aquesta consideració, exclusivament, les persones amb els següents graus de discapacitat :

  • Les afectades per una discapacitat psíquica igual o superior al 33%.

  • Les afectades per una discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.