Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

D) Operacions realitzades al territori

Perquè una operació estigui subjecta al IVA espanyol és necessari que l'operació sigui realitzada en l'àmbit espacial d'aplicació de l'impost, és a dir, la Península o Illes Balears.

En la pàgina web de l'Agència Tributària s'ha incorporat un servei d'ajuda denominat «Localitzador» a través del qual es pot consultar:on es localitza un servei o un lliurament de béns, si l'operació està subjecta al IVA i, en el seu cas eximeix, qui ha de declarar el IVA meritat i si a la factura es deu o no repercutir IVA.