Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Requisitos

Requisit necessari: la intenció de destinar els béns i serveis adquirits a l'activitat econòmica s'ha de confirmar per elements objectius.

No poden efectuar aquestes deduccions els empresaris que hagin d'aplicar el règim especial del recàrrec d'equivalència.

L'aplicació d'aquestes deduccions té els mateixos efectes que la renúncia al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, no podent acollir-se a aquest règim fins que transcorrin tres anys.

Es considera primer any de realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis aquell en el qual es comenci l'exercici habitual de les esmentades operacions, sempre que l'inici de les mateixes tingui lloc abans del dia 1 de juliol i, en un altre cas, l'any següent.