Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Deducció de les quotes suportades o satisfetes abans d'iniciar la realització habitual de lliuraments de béns o prestacions de serveis

Són deduïbles les quotes suportades o satisfetes abans de l'inici de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a les activitats empresarials o professionals, quan es compleixin determinats requisits.Fins i tot els empresaris i professionals tenen dret a la devolució de les quotes deduïbles complint els requisits generals per a aquesta devolució.