Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Lloc de realització i exempció

Les operacions de l'agència respecte de cada viatger tenen la consideració de prestació de serveis única, encara que existeixin diversos lliuraments i serveis.

Aquesta operació s'entén realitzada on l'agència tingui la seu de la seva activitat o un establiment permanent des d'on efectuï l'operació.

Aquests serveis estaran exempts quan els lliuraments o els serveis es realitzin fora de la Unió Europea.Si es realitzen parcialment fora de la Comunitat, estarà exempta la part de prestació de serveis de l'agència que correspongui als efectuats fora de la Comunitat.