Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Règim especial de les agències de viatges

Règim obligatori caracteritzat per la manera de determinar la base imposable per al càlcul del IVA meritat, sense perjudici de la possibilitat d'aplicar el règim general operació per operació.

  1. Funcionament
  2. Requisits
  3. Lloc de realització i exempció
  4. La base imposable
  5. No-aplicació del règim especial
  6. Obligacions formals