Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

No-aplicació del règim especial

Malgrat el caràcter obligatori d'aquest règim especial, s'estableix la possibilitat, a exercitar operació per operació, d'aplicar el règim general de l'Impost, sempre que el destinatari de les operacions sigui un empresari o professional que tinguin, en alguna mesura, de dret bé a la deducció, bé a la devolució de les quotes suportades de l'Impost.

Aquesta opció d'aplicar el règim general s'ha de comunicar per escrit al destinatari de l'operació.No obstant això, es presumeix aquesta comunicació quan la factura que s'expedeixi no contingui la menció de «règim especial de les agències de viatges».