Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Suposat pràctic

Operacions realitzades pel subjecte passiu espanyol ES000000000 durant el mes de maig de 2021:

  • Compra dos lots de mercaderies a l'empresari holandès NL123456789100, un el 12 de maig per un import de 3.455,25 euros i un altre el 15 de maig per import de 2.841,91 euros.

  • Realitza un lliurament de màquines a l'empresari portuguès PT123456789, valorat en 3.344.55 euros.

Realitza una adquisició al subjecte passiu grec EL999999999 per import de 10.533,01 euros, tenint lloc la posada a disposició de la mercaderia a Portugal, dondel el subjecte passiu espanyol efectua subsegüentment un lliurament de la mateixa mercaderia al subjecte passiu PT123456789, per import de 10.609,31 euros esmentat en el guió anterior, tot això en virtut d'una operació triangular:

  • Es realitza un peritatge a un empresari portuguès PT123456789 per import de 5.000 euros.

    Operacions realitzades pel subjecte passiu espanyol ES000000000 durant el mes de setembre de 2021.

  • Es rescindeix la 1a operació de 3.455,25 euros efectuada amb l'empresari holandès NL123456789100, tornant-se els productes i reintegrant l'import.

Model 349.Resumeixen operacions amb la Unió Europea