Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

La declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.Model 349

La correcta aplicació de la tributació en el IVA de les operacions intracomunitàries requereix l'existència d'un adequat intercanvi d'informació entre els Estats membres de la Comunitat Europea.Per als empresaris i professionals espanyols implica la presentació de la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries.

El model que ha d'utilitzar-se a aquests efectes és el model 349, aprovat per l'Ordre EHA/769/2010, de 18 de març, publicada en el BOE de 29 de març de 2010.

Es declaren lliuraments i adquisicions de béns i prestacions de serveis, així com les transferències de béns expedits o transportats des del territori d'aplicació de l'Impost amb destinació a un altre Estat membre en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

L'ha de presentar tot empresari o professional que realitzi lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis o transferències de béns membre en el marc d'acords de vendes de béns en consigna, qualsevol que sigui el seu règim de tributació a efectes del IVA.En el supòsit de realitzar operacions regulades en l'artÍculo 27.12º de la Llei del IVA per mitjà d'un representant fiscal, serà aquest últim l'obligat a presentar el model 349 per realitzar el lliurament intracomunitari de béns exempt.

La declaració no es presentarà en els períodes en què no s'haguessin realitzat aquestes operacions.

Els empresaris que efectuïn transferències de béns amb destinació a un altre estat membre en el marc d'acords de venda de béns en consigna, hauran de declarar aquestes transferències en el model 349 utilitzant per a això les següents claus:

Clau «R»: Transferències de béns efectuades en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

Clau «D»: Devolucions de béns des d'un altre Estat membre al qual prèviament van ser enviats des del TAI en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.

Clau «C»: Substitucions de l'empresari o professional destinatari dels béns expedits o transportats a un altre Estat membre en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.