Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Eines d'assistència virtual a l'IVA

A la Seu electrònica de l'AEAT es troba disponible  l'«Assistent virtual IVA (AVIVA)» per resoldre els dubtes plantejats en relació amb aquest Impost.

La utilització d'aquesta eina és molt senzilla: el contribuent únicament ha de formular la seva pregunta en el caixetí corresponent i mantenir una conversa amb l'Assistent. En cas de disposar de Cl@ve o certificat digital,  podrà obtenir una còpia en format PDF de la consulta realitzada introduint la seva adreça de correu electrònic.

També en la Seu electrònica, existeixen una altra sèrie d'eines per donar resposta a qüestions més específiques, com ara:

  • Localitzador d'Entrega de béns i de Prestació de serveis: Aquesta eina indica on es localitza una operació, qui ha de declarar l'IVA i si en la factura s'ha d'o no repercutir IVA.

  • Qualificador immobiliari: Per a la consulta de la tributació per IVA o ITP de transmissió o arrendament d'immobles.

  • Calculadores de terminis per a factures rectificatives de prorrata i de sectors diferenciats.

  • Ajuts per a la confecció del model 303 per a arrendadors i del model 390 per a autònoms.

  • Consulta de detallistes que estan en recàrrec d'equivalència.

  • Taula de sectors i activitats CNAE.

Igualment, disposa d'un «Assistent virtual específic sobre el SII» i la «Calculadora de terminis del SII».

Finalment, existeix un servei d'emplenament automàtica del model denominat «Pre303». El servei Pre303 ofereix una pluralitat de serveis quan es realitza la presentació electrònica del model 303 a la seu electrònica de l'AEAT com la Cartera de quotes a compensar i la Finestra censal. Si s'opta per portar els llibres registre en suport electrònic, conforme al disseny normalitzat establert per l'AEAT, podria utilitzar també el servei del Pre303 d'importació de llibres per a l'emplenament automàtica de l'autoliquidació.

En cas de necessitar més informació, el contribuent pot contactar a través del xat amb un especialista a IVA de l'Administració Digital Integral (ADI) en horari de 9.00 a 19.00 h de dilluns a divendres, o remetre una sol·licitud d'informació tributària a través de l'eina INFORMA+ per obtenir una resposta per escrit personalitzat.