Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Capítol 2. Introducció

  1. Què és l'IVA?
  2. Funcionament general de l'impost
  3. Esquema general
  4. Territori en el que s'aplica l'impost
  5. Cessió de l'impost a les Comunitats Autònomes de règim comuna
  6. Tributació en territori comú i territori foral
  7. Delimitació amb el concepte de transmissions patrimonials oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  8. Eines d'assistència virtual a l'IVA
  9. Qüestions més freqüents plantejades en aquest capítol