Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Territori en el que s'aplica l'impost

L'impost s'aplica a la Península i Illes Balears, quedant per tant, exclosos del seu àmbit d'aplicació les Canarias, Ceuta i Melilla.

D'aquesta manera, només estan subjectes a l'IVA espanyol les operacions que es considerin realitzades a la Península i Illes Balears, segons les normes que analitzarem més endavant.

En l'àmbit espacial d'aplicació s'inclouen les illes adjacents, el mar territorial fins al límit de 12 milles nàutiques i l'espai aeri corresponent a aquest àmbit.